fbpx
Logo-Tidee_transparaent.png

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.tidee.be met de op de website aangeboden producten.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst. TiDee is de éénmanszaak van Tim Deprez – Rue du Garceau 25 – 7912 Saint-Sauveur BTW nummer: BE0635756113

BTW

Op de facturen er een btw bijdrage van toepassing. Alle op de website vermeldde prijzen zijn inclusief BTW. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

VERZENDING

We proberen je bestelling steeds zo snel mogelijk te verzenden. Elke bestelling wordt op maat geproduceerd. Productie neemt dus sowieso minstens 1 werkdag tot 1 week (afhankelijk van de grootte van je bestelling) in beslag. Productie van de bestelde objecten start van zodra we je betaling hebben ontvangen. Verzendingen gebeuren van dinsdag tot vrijdag. Afhankelijk van de type bestelling kan de levertijd eventueel korter zijn. Indien uw bestelling dringend is, vermeld dit dan ook op de bestelling in het opmerkingenveld. Wanneer je pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail.

Verzendingen:

  • verzendingen binnen België gebeuren met BPost. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en schade omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen alsook schade tijdens transport.
  • verzendingen naar Nederland gebeuren met DPD. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en schade omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen alsook schade tijdens transport.

PRIVACY & BEVEILIGING

Bij elke bestelling dient de klant minstens de volgende persoonlijke gegevens na te laten (naam, adres, email en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, voor levering, facturatie, en eventuele marketing en reclame-acties. Persoonlijke gegevens doorgegeven bij een bestelling worden  veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database en worden in geen geval aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 December 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens hebt u als klant het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

TERUGZENDING & RUILEN

Gezien alle producten in samenspraak en op maat worden gemaakt, worden deze niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

BETALEN

Betalen kan online via Bancontact, kredietkaart of Paypal.

KLACHTEN

Klachten over bestellingen of aangeleverde producten dienen (met uitzondering van schade door transport)  moeten binnen de 5 werkdagen na levering worden gemeld via email of reguliere post. Klachten die buiten deze termijn ontvangen worden zullen niet verder behandeld worden.

WAARBORG

De waarborg op TiDee producten beperkt zicht tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop volgens het Burgerlijk Wetboek. TiDee kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolgde van opzet of grove fouten of nalatigheden.

SCHENDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door BPost of DPD.

FACTUREN

Na verzending van je bestelling ontvang je een digitale factuur per email. Een BTW nummer en bedrijfsgegevens kunnen steeds doorgeven bij het invullen van de facturatiegegevens. Facturen bevatten een detail van de aangekochte goederen.